De doelstelling van onze uitvaartvereniging is het op passende wijze verzorgen of doen verzorgen van uitvaarten en het geven van de gewenste voorlichting op dit gebied. Bij een overlijden kunnen onze leden een beroep doen op de vereniging, ook voor niet-leden kunnen wij de uitvaart verzorgen. Op deze wijze worden veel zorgen uit handen genomen, juist op een moment dat ondersteuning het meest nodig is.

De verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorgster omvat de zorg voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na afloop van een begrafenis of crematie. Vanaf de dag van overlijden heeft u te maken met één en dezelfde persoon die u van alles kunt en mag vragen en die persoonlijke ondersteuning biedt.

De vereniging staat open voor leden van alle gezindten en elke levensovertuiging. De vereniging heeft de beschikking over een eigen rouwcentrum.

Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe
(Drentse Bond/ Nardus).