Elke inwoner of gezin kan lid worden van onze vereniging, De contributie is voor 2016 is vastgesteld op 50 euro per gezin (kinderen beneden 18 jaar inbegrepen). In het jaar dat een kind 18 jaar wordt, dient deze contributie te gaan betalen, deze bedraagt 25,00 euro per jaar.

De contributie voor leden van 18 jaar en ouder bedraagt 25,00 euro per jaar.

Verstrekkingpakket voor leden van de vereniging. Bij een sterfgeval heeft men het recht op een tegemoetkoming in de kosten bij gebruik van verenigingsdiensten en materialen binnen het werkgebied (Gem. Hoogeveen). Wij keren geen gelden uit, maar bieden onze diensten aan en daarmee nemen wij uw zorgen uit handen. Vindt de uitvaart buiten het werkgebied plaats dan keren wij een bedrag overeenkomstig met de op dat moment geldende pakketwaarde uit. 

De waarde van het dienstenpakket wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.